Back to the article Malý dům, velký příklad 1 / 21

Dovnitř se prolamují různě velké okenní otvory a jasně čitelný vstup v podobě žlutě zářících dveří.