Back to the article 5 / 39
V Gran Fierru začali sami vyrábět bio uhlí z dřevního odpadu z kuchyně, proto uvnitř každé betonové tvarovky levituje uhel jako šperk.
Zdroj: BoysPlayNice

V Gran Fierru začali sami vyrábět bio uhlí z dřevního odpadu z kuchyně, proto uvnitř každé betonové tvarovky levituje uhel jako šperk.

V Gran Fierru začali sami vyrábět bio uhlí z dřevního odpadu z kuchyně, proto uvnitř každé betonové tvarovky levituje uhel jako šperk.