Pracovna s flexi příčkou - Rezidence Na Mariánské cestě Zdroj: DOMOPLAN