Základní zásadou rekonstrukce byla snaha o maximální zachování původních materiálů.