Pod názvem Domov s duší vzniklo v původních prostorách dvacet jedna zcela originálních bytů propojujících historickou velkolepost s nejnovějšími technologiemi.