Projekt nové čtvrti Bubny Zátory, autoři územní studie: Pelčák a partner architekti a ThomasMullerIvanReinmann architekten