Scénáře růstu globální teploty
Přepokládaný vývoj globální teploty podle nejnovější série globálních klimatických modelů
CMIP6 a emisních scénářů SSP (126-585; zvýrazněné hrubé čáry) do roku 2100 v porovnání
s předešlými odhady starších modelů CMIP5 a emisních scénářů RCP (2.6-8.5) publikovaných
v zatím poslední zprávě IPCC v roce 2013.
Scénáře růstu globální teploty Přepokládaný vývoj globální teploty podle nejnovější série globálních klimatických modelů CMIP6 a emisních scénářů SSP (126-585; zvýrazněné hrubé čáry) do roku 2100 v porovnání s předešlými odhady starších modelů CMIP5 a emisních scénářů RCP (2.6-8.5) publikovaných v zatím poslední zprávě IPCC v roce 2013.