Back to the article Klimatolog Jozef Pecho: Z klimatické změny se stala krize. Co nás čeká v roce 2050?

Hlavní příčina změny klimatu Zvyšující se globální koncentrace skleníkových plynů je hlavní příčinou klimatické změny, přičemž tento nárůst je výsledkem nevyrovnané bilance mezi emisemi skleníkových plynů z lidských (antropogenních) zdrojů a jejich pohlcováním (záchytem) biosférou a oceány. Předběžné údaje za rok 2019 naznačují, že koncentrace CO2 dosáhne nebo dokonce překročí v tomto roce hodnotu 410 ppm.