8 / 12
Soutěžní návrh na smuteční síň v Ostravě Svinově.