1 / 12
Atriový dům v Novém Jičíně má nosnou konstrukci z CLT panelů.