Konverzia Jurkovičovej teplárne NKP, Bratislava
Konverzia Jurkovičovej teplárne NKP, Bratislava Zdroj: DF CREATIVE GROUP