asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Hydraulická regulace otopných soustav

14.11.2011
Přestože mnohé domy jsou stavěny podle typizovaných projektů, málokdy se najdou takové, které by na tom z hlediska vytápění byly úplně stejně. Proto není možné nabídnout nějaké univerzální jednoduché doporučení, jak by si měli odběratelé vyregulovat otopné soustavy ve svých objektech a jakými armaturami by je měli osadit. Každý návrh musí vycházet z konkrétní situace a měl by ho dělat odborník, který disponuje příslušným vzděláním i praxí v oboru.
Vše začíná u cíle
Laik nemá téměř šanci zvolit si sám bez odborné pomoci to nejlepší řešení. Jeho povinností je však stanovit, co přesně bude požadovat a jaký má být cílový stav.

Cílem vyregulování otopné soustavy je zlepšení efektivity vytápění a zvýšení komfortu. Efektivitu lze jednoduše přeložit jako snížení nákladů na teplo a komfort zase znamená možnost nastavit si teplotu v každém bytě a místnosti individuálně podle vlastních potřeb a nezávisle na tom, jaké teplo nebo zimu mají v bytě u sousedů. Tuto službu ve většině případů zajistí termoregulační ventily osazené na radiátorech.

Totéž co v jednotlivých bytech by však mělo být možné i pro samostatné vchody a křídla dané budovy, a pokud je otopná soustava společná pro několik objektů, měly by i ony mít možnost nastavit teplotu nezávisle na ostatních. A nejen nastavit teplotu, ale také přívod tepla úplně uzavřít. Pokud je otopná soustava správně vyregulovaná a obsahuje všechny prvky, které má mít, není nic jednoduššího, než odběr tepla z centrálního rozvodu zahájit či přerušit podle potřeby.

Standardy na webu
Projektant, který připravuje podklady pro regulaci otopné soustavy, by se měl důkladně seznámit nejen se situací v daném objektu, ale také s parametry a podmínkami stanovenými dodavatelem tepla. Zákazníci Pražské teplárenské je najdou na internetových stránkách www.ptas.cz v rubrice „ke stažení“ v menu na dolní liště pod názvem „Připojovací podmínky“. Ty jsou sice primárně určeny nově připojovaným odběratelům, ale standardy jimi vymezené platí i pro ty, kteří již teplo od Pražské teplárenské odebírají a své otopné soustavy se chystají rekonstruovat. Z velmi obsáhlého dokumentu vyjmenujeme v tomto článku jen několik nejdůležitějších zásad.

Systém ústředního topení musí splňovat požadavky ČSN 06 0310 a ostatních souvisejících norem a zákonů. Systémy teplé vody musejí splňovat požadavky ČSN 06 0320, ČSN 83 0616. Regulace otopných soustav musí odpovídat ČSN EN 1209801, ČSN 060830 a ČSN 060320.

Pro stabilizaci tlakových poměrů není možné použití prvků přepouštějících oběhovou vodu z přívodního potrubí do vratného, například přepouštěcí ventily a hydraulické spojky (anuloidy). Dalším nepovoleným prvkem je čtyřcestná armatura, která svou konstrukcí dovolí přepouštění oběhové vody z přívodního potrubí do vratného. Všechny tyto prvky totiž podporují zvyšování teploty ve vratném potrubí, což způsobuje problémy při provozování sítí centrálního zásobování teplem. Otopná voda proudící z otopné soustavy do vratného potrubí musí být vychlazena natolik, aby její celková teplota ve vratném potrubí z předávací stanice do horkovodní soustavy nepřesáhla 70 °C. Obecně se dá doporučit teplota zpátečky z otopného systému 65 °C a méně.

Pro přípravu teplé vody je upřednostňován průtokový ohřev před akumulací. U průtokového ohřevu se pak používají malé vyrovnávací zásobníky o objemu podle velikosti odběru. Ohřev teplé vody je třeba volit zásadně tak, aby bylo zajištěno vychlazení primární vratné vody na 50 °C a méně. Konstrukce rozvodů teplé vody musí zajistit udržení teploty vody na 55 °C až ke koncovému odběrateli řádným vyvážením soustavy.

Zásahy, které vyvolávají nutnost regulovat otopnou soustavu
Instalace termostatických ventilů na radiátory
Výměna termostatických ventilů za jiný typ (i jen několika v celé soustavě)
Výměna radiátorů za jiný typ (i jen několika v celé soustavě)
Vysazení nového radiátoru v místě, kde dosud žádný nebyl
Výměna (i částečná) potrubí v soustavě za jiné dimenze
Rozšíření soustavy o novou část
Rozdělení jedné soustavy na několik menších
Změny parametrů otopného média

Pamatujte
Jakýkoliv zásah do otopné soustavy v jednom objektu se projeví i v ostatních objektech napojených na stejnou předávací stanici.  Tyto projevy bývají většinou negativní a jejich náprava pak je značně náročná jak po technické, tak i po finanční stránce.

I když to není nikde striktně nařízeno, určitě se vyplatí záměr rekonstruovat nebo regulovat otopnou soustavu v objektu předem zkonzultovat s dodavatelem tepla. Předejde se tak situacím, kdy se až ve fázi realizace nebo dokonce po dokončení celého díla zjistí, že některé navržené či instalované prvky nejsou vzájemně kompatibilní s těmi na straně dodavatele a nově zregulovaná soustava nemůže fungovat tak, jak by měla.

Více informací o dodávkách tepelné energie můžete nalézt na stránkách www.ptas.cz.


-->-->

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media