asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Profesionální termografie budov

13.12.2012
Termografie se osvědčila jako nástroj pro odhalení slabých míst vně i uvnitř budov. S termokamerami se lze bezpečně dostat na stopu energetickým ztrátám a lze provádět efektivní energetické poradenství.
Termokamery odhalí rychle a spolehlivě odchylky a závady na pláštích budov nebo ve vnitřních prostorách. Materiály a části staveb se pomocí zobrazovací metody kontrolují naprosto nedestruktivně. Bezdotykově lze určit místa energetických ztrát, tepelných mostů a úniků. Zatímco u jiných metod se musí systémy vedení a potrubí ve velké ploše rozebrat, s termokamerou testo stačí jeden jediný pohled. V termografii budov je jedinečné zobrazení povrchové vlhkosti pro rychlou lokalizaci míst, která jsou potencionálně ohrožena tvorbou plísní.

Vyhledávání stavebních závad a zajišťování kvality staveb
Analýza pomocí termokamery je rychlá a efektivní metoda, jak odhalit možné stavební závady. Kromě toho se termokamery výborně hodí jako důkaz, zda byla dodržena kvalita a správné provedení stavebních opatření. Na termosnímku jsou vidět tepelné ztráty, vlhkost a netěsnosti budov. Navíc vyhledáte nedostatky v provedení tepelné izolace a odhalíte poškození stavby bezkontaktním způsobem. 

Přesná lokalizace netěsností střech
Další možností využití termografie je prověřování plochých střech z hlediska jejich provlhání. Provlhající oblasti ve střešní konstrukci uchovávají teplo získané slunečním zářením déle než neporušená místa. Večer se proto střešní konstrukce nerovnoměrně ochlazuje. Na základě těchto teplotních rozdílů ukáže termokamera na střeše přesně oblasti s uzavřenou vlhkostí nebo poškozenou izolací.

Detailní energetické poradenství
V termografii budov se infračervená technologie výborně hodí pro rychlé a efektivní analyzování energetických ztrát při vytápění nebo klimatizaci budov. Termokamery na základě jejich teplotního rozlišení zviditelní vadnou izolaci a tepelné mosty. Jsou ideálně vhodné pro měření a dokumentaci energetických ztrát na vnějších dveřích a oknech, roletách, výklencích radiátorů, na střešních konstrukcích nebo celém plášti budovy. Termokamer lze využít jako optimálního nástroje měření pro rozsáhlou diagnostiku a zásahy údržby a vždy, když se jedná o energetické poradenství.

Obr. 3 Termosnímek střechy Obr. 4 Termokamera pomůže zjistit, kde je v konstrukci zvýšená vlhkost.

Kontrola systémů vytápění
Vysoké rozlišení některých typů termokamer umožňuje detailní kontrolu vytápění. Díky tomu je možné snadno odhalit místa s nedostatečným nebo příliš vysokým výkonem. Vady se odhalí velice rychle, a to i například na nepřístupných stropních instalacích kapilárního vytápění.
-->-->
Lokalizace místa prasklého potrubí
Při podezření na prasklé potrubí často nezbývá nic jiného, než vybourat celou oblast zdi nebo podlahy. S pomocí termokamer se práce minimalizují a snižují se náklady. Úniky u podlahového topení a ostatních nepřístupných potrubí jsou lokalizovány přesně a nedestruktivně. Zabrání se tak zbytečnému bourání a náklady na opravu jsou několikanásobně nižší.

Prověřování škod způsobených vlhkostí
Ne každá mokrá zeď má příčinu v prasklém vodovodním potrubí. Důvodem mokré zdi může být stoupající nebo prosakující voda z důvodu špatného provedení okapů a odpadů. Také ucpané trativody nebo nedostatečná schopnost vsakování může být původcem škod způsobených vlhkostí. Termokamery bezpečně a rychle lokalizují místo stoupající zemní vlhkosti nebo prosakujícího kondenzátu dříve, než voda způsobí větší škody.

Prevence tvorby plísní
Tepelné mosty jsou energetičtí marnotratníci. Na takových místech může uvnitř budovy docházet ke kondenzaci vlhkosti ze vzduchu. Následně jsou tato místa napadena plísněmi, s nimiž jsou spojená zdravotní rizika obyvatel. Z externě naměřené teploty okolí a vlhkosti vzduchu a z naměřené povrchové teploty dokážou některé termokamery vypočítat pro každý měřicí bod relativní povrchovou vlhkost. Na displeji se tak zobrazí nebezpečí napadení plísní dříve, než je ve skutečnosti viditelné: ohrožená místa se zobrazují červeně, místa bez nebezpečí tvorby plísní se ukazují jako zelená. Takto lze zavčas zabránit nebezpečné tvorbě plísní, a to i ve skrytých koutech a výklencích.

Kontrola vzduchotěsnosti u novostaveb
Pokud nejsou dveře nebo okna správně namontována, vniká v zimním období do objektu studený vzduch nebo teplý vzduch z místnosti uniká ven. Následně se tvoří průvan, zvyšují se ztráty tepla odvětráváním a především se zvyšují náklady na spotřebu energie. Velmi se osvědčila kombinace termografie a blower door testu. Při tomto postupu se vytvoří v budově podtlak, takže studený venkovní vzduch může proudit dovnitř netěsnostmi, jako jsou spáry a štěrbiny. Termokamera přitom výrazně usnadní sledování netěsných míst. Netěsnosti jsou tak lokalizovány dříve, než odstranění závad na opláštění a vnitřní stavební úpravy novostavbu prodraží.

Přehledná analýza pláště budovy
Termografie velkých budov klade na uživatele zvláštní nároky. Prostorová omezení zdmi, ulicemi nebo bezpečnostními zónami mohou zapříčinit, že zobrazení měřeného objektu pouze jediným záběrem není možné. Některé termokamery nabízejí funkci panoramatického snímku, takže je možné spojit více záběrů pláště budovy do jednoho termosnímku. Usnadní se tím práce a tepelné rozdíly pak lze přehledně rozeznat na celém plášti budovy.

Vynikající kvalita obrazu
Srdcem termokamery je detektor, na jehož vysokou kvalitu by si měl dát při výběru termokamery pozor. V termokamerách Testo pracují detektory od 160 × 120 pixelů do 640 × 480 pixelů. Ve spojení s vysoce kvalitní germaniovou optikou je tak zajištěno optimální rozlišení obrazu v každé situaci. S novou technologií SuperResolution Testo mohou být kromě toho snímány termosnímky s velmi vysokým rozlišením až 1 280 × 960 pixelů. Pro měření nejjemnějších teplotních rozdílů je dále nezbytná co možná nejlepší teplotní citlivost (NETD). Ve spojení s vysokým rozlišením snímku je pak možné rozpoznat u malých struktur velmi jemné teplotní rozdíly.

Jan Lacina
Obrázky: Testo, s. r. o.

Autor působí ve společnosti Testo, s. r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media