asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Měření neelektrických veličin

14.02.2011
Teplota, tlak, relativní vlhkost, rychlost proudění vzduchu a objemový průtok jsou nejčastěji sledované neelektrické veličiny v oblasti vytápěcích nebo klimatizačních systémů a potravinářství. Francouzská společnost KIMO má dlouhou tradici ve výrobě měřicích přístrojů umožňujících měření těchto veličin. Je výrobcem jednoúčelových provozních čidel, datalogerů pro trvalé monitorování provozních veličin a dalších měřicích přístrojů spojených s měřením teploty, nebo parametrů a kvality ovzduší.
Ruční měřicí přístroje KIMO jsou vyráběny ve třech modelových řadách Class 100, Class 200 a Class 300, přičemž v každé řadě jsou zastoupeny modely pro měření teploty, tlaku, relativní vlhkosti, rychlosti proudění vzduchu, přístroje pro měření otáček, kvality vzduchu, hluku, luxmetry a další.

Modelová řada Class 100 se vyznačuje jednoúčelovými měřicími přístroji s jedním nebo se dvěma kanály (např. odporový teploměr nebo teploměr s termočlánkem), nebo přístroji kombinujícími některé funkce (teplotu a relativní vlhkost, tlak a rychlost proudění apod.).

Řada přístrojů Class 200 pak kombinuje více měřicích funkcí v jednom přístroji (např. měření teploty, tlaku, rychlosti proudění, objemový průtok). Přístroj tvoří základní měřicí jednotka, do které je možné zasunout celou řadu přídavných modulů. Příkladem může být čtyřkanálový modul pro měření teploty pomocí termočlánků, dvoukanálový modul pro odporové teploměry, nebo diferenciální tlakové moduly s různými rozsahy. Výhodou tohoto řešení je možná rozšiřitelnost základního přístroje o další funkce či rozsahy.

Nejuniverzálnějším přístrojem je přístroj z řady Class 300 (také pod označením AMI 300). Podobně jako v předchozím případě i tento přístroj je vybaven dvěma univerzálními vstupy pro připojení sond s možností rozšíření o veškeré další moduly.
-->-->
Komunikace s PC

Ruční přístroje lze používat i jako záznamníky dat. Přístroje Class 200 umožňují záznam až 8 000 hodnot, Class 300 až 12 000 hodnot. Tato funkce slouží k dlouhodobému sledování či kontrole měřených veličin. Příslušenstvím přístroje je software pro komunikaci a zpracování dat v PC. Software zajišťuje stahování dat, správu databáze naměřených výsledků a konfiguraci měřicího přístroje. Komunikace mezi přístrojem a PC probíhá buďto přes USB rozhraní, nebo bezdrátově.

Široký výběr měřicích sond
Nabídka výrobce zahrnuje širokou škálu inteligentních měřicích sond. K přístroji se připojují prostřednictvím mini-DIN konektoru. Přístroj připojenou sondu automaticky rozpozná a provede vlastní nastavení s ohledem na druh měřené veličiny a rozsah sondy. Výrobky nabízí i možnost bezdrátové komunikace mezi sondou a měřicím přístrojem.

Měření teploty
Teplotní sondy lze rozdělit podle principu měření do tří tříd. Jsou to odporové sondy, sondy s termistorem a sondy s termočlánkem. V každé třídě je zařazeno několik modelů lišících se rozsahem, tvarem, účelem použití nebo typem použitého snímače. Teplotní sondy pro potravinářský průmysl jsou vyrobeny ze speciálních inertních materiálů.

Měření rychlosti proudění a průtoku vzduchu (anemometry)
Anemometrické sondy pracují na dvou rozdílných principech. První typ k měření rychlosti vzduchu používá klasickou turbínu. Rychlost proudění je úměrná rychlosti otáčení turbíny. Jiný princip používají takzvané „hotwire“ sondy – drátkové. Sonda se skládá z teplotního snímače, topného tělíska a regulačního obvodu. Vzduch proudí okolo topného tělíska a ochlazuje jej, teplotní snímač měří jeho teplotu. V závislosti na této teplotě zasahuje regulační smyčka, která zajišťuje, aby teplota topného tělíska zůstávala stabilní. Proudu potřebného k udržení stálé teploty je pak úměrná rychlost proudění vzduchu. Objemový průtok je automaticky vypočítáván ze zadaného tvaru a rozměru potrubí.

Měření tlaku, rychlosti proudění a průtoku vzduchu (manometry)
Moduly pro měření tlaku jsou dodávány v několika rozsazích. Jejich provedení je diferenciální. Díky tomu umožňují například měření tlakového spádu na filtrech vzduchotechniky apod. Měření diference tlaku je i podstatou měření rychlosti proudění vzduchu pomocí Pitotovy trubice. Dostupných je několik typů Pitotových trubic lišících se tvarem, délkou, průměrem a dalšími parametry.

Další sondy
Přístroje KIMO umožňují i měření jiných neelektrických veličin – měření vlhkosti vzduchu, akustického tlaku, kvality vzduchu (měření obsahu CO2) nebo měření otáček. Sonda pro měření otáček pracuje na dvou principech: buďto jako kontaktní (měření otáček, obvodové rychlosti a rychlosti posuvného pohybu), nebo na principu optického snímače.

Nové solarimetry a luxmetry KIMO
Solarimetr je přístroj určený k měření intenzity dopadajícího slunečního záření. Používá se buďto za zjištěním intenzity sluneční energie v dané oblasti s ohledem na využitelnost solárních článků, nebo pro kontrolu účinnosti již instalovaných solárních článků. Přístroj měří okamžitý výkon dopadajícího slunečního záření ve spektru AM1,5 ve W/m2 a integruje celkovou dopadající energii ve Wh/m2.

Společnost vyrábí dva typy přístrojů pod označením SL 100 a SL 200. Přístroj SL 100 slouží pouze k okamžitému měření dopadajícího výkonu, a energie za určitý časový interval. Model SL 200 je pak vybaven pamětí pro ukládání průměrných hodnot dopadajícího výkonu. Měřicí interval je 60 s, paměť umožňuje pořídit až 31 dní dlouhý záznam. Uložené hodnoty jsou pak přeneseny do počítače, ve kterém mohou být vyhodnocovány a porovnávány s křivkou skutečného vyrobeného výkonu slunečními kolektory za dané období.

Luxmetr KIMO LX 100 vyhlíží podobně jako již zmíněné solarimetry, ale měří osvětlení.


Ing. Jaroslav Smetana
Autor je ředitelem společnosti Blue Panther, s. r. o.

Foto: Jaroslav Smetana, Blue Panther

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media