asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Konference Simulace budov a techniky prostředí 2010

29.04.2010
IBPSA-CZ (International Building Performance Simulation Association – Česká republika) pořádá ve spolupráci s ČVUT v Praze 6. konferenci Simulace budov a techniky prostředí.
IBPSA je mezinárodní nezisková organizace, která podporuje rozvoj a využití metod počítačové simulace při projektování, výzkumu a hodnocení budov a zařízení techniky prostředí. Informace získané simulacemi na numerických modelech se stále častěji uplatňují v projekční praxi při dimenzování výkonu větracích, klimatizačních a vytápěcích zařízení, při výpočtu potřeby tepla nebo chladu v krátkodobých a dlouhodobých (ročních) intervalech, při optimalizaci regulace technických zařízení a systémů nebo při řešení nestandardních stavebních prvků. Počítačové simulace poskytují rovněž detailní informace o rychlostech proudění, teplotách vzduchu nebo koncentracích příměsí ve větraných, vytápěných či klimatizovaných prostorách.

Všichni zájemci o tuto problematiku jsou zváni na konferenci, která se bude konat 8. a 9. listopadu 2010 v prostorách ČVUT v Praze. K prezentaci referátu se lze přihlásit zasláním anotace příspěvku nejpozději do 31. května 2010 podle instrukcí uvedených na stránkách IBPSA-CZ.

Program letošní konference je zaměřen na využití simulací v oblasti termodynamiky budov a energetických systémů, energetické náročnosti budov, vnitřní a vnější aerodynamiky budov, vnitřního prostředí a jeho vlivu na lidský organismus. Vítány jsou také příspěvky týkající se projektování energetických systémů budov, optimalizace provozu a regulace vytápění, aplikace netradičních zdrojů energie a řešení nestandardních stavebních prvků budov.

Informace jsou dostupné na stránkách
www.ibpsa.cz.

Obrázek: David Šponiar

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media