asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Hlavní změny ve vnitřním prostředí za uplynulých 60 let

05.11.2009
V severní Americe se za posledních šest desetiletí výrazně změnilo chemické složení materiálů a výrobků, které se používají v interiéru, stejně jako se měnily stavební konstrukce budov a jejich údržba. Dnešní chemické sloučeniny, jejichž vlivu jsou vystaveni lidé v domácnostech, na pracovištích a ve školách, se podstatně liší od těch, které na nás působily na počátku 50. let minulého století.
Materiály a výrobky v interiérech
V současnosti například používáme mnohem více výrobků z lisovaného dřeva, které uvolňuje chemikálie odlišné od těch, které se uvolňují z přírodního dřeva. Syntetická vlákna a všívané koberce nahradily přírodní tkané koberce. Dramaticky narůstá množství používaných plas­tů a polymerů, které uvolňují přísady, jako jsou změkčovadla a látky zpomalující hoření. Mnoho z nich jsou částečně těkavé organické látky (SVOC – semi-volatile organic compounds), které přetrvávají v prostoru dlouho poté, co byly uvolněny. Více se také používají terpeny jako odoranty a tzv. zelené náhražky chlorovaných nebo aromatických rozpouštědel. Zvýšená hladina terpenů spolu se zvýšenou koncentrací ozonu může vést k vyšší koncentraci škodlivých produktů oxidace terpenů v interiéru.

Na druhé straně kouření ve vnitřním prostředí je výrazně méně časté než v padesátých letech, věčný plamének na plynovém sporáku již téměř vymizel. Do vnitřních maleb se již nepřidává olovo a rtuť. Výrobky obsahující benzen, tetrachlormethan a některé další chlorované rozpouštědla už nejsou tak časté. Vnitřní použití některých pesticidů (DDT, chlordan a chlorpyrifos) a konzervačních látek na dřevo (např. pentachlorfenol) se v současnosti také nevyskytuje.

Stavební konstrukce a provoz budov

V uplynulých letech nastaly nejen změny v chemickém složení výrobků a materiálů použitých v interiéru, ale změnil se i způsob, jakým jsou budovy stavěny a provozovány. Budovy jsou výrazně těsnější, než byly, což je reakce na náklady na energii, které od roku 1970 stále rostou. Výrazně větší počet budov je vybaven klimatizací – v roce 1950 bylo v USA pouze několik domů s centrální klimatizací, do roku 1979 bylo v USA klimatizací vybaveno již 25 % domů a do roku 1997 to bylo již 50 %. Většina klimatizovaných budov využívá ve značné míře recirkulaci vzduchu.

Zdravotní rizika
Zdravotní rizika v roce 2008 se výrazně liší od rizik definovaných v roce 1950. Došlo k poklesu expozice známým karcinogenům (benzen, formaldehyd, azbest, tabákový kouř, radon) a předpokládaným karcinogenům (chloroform, trichlorethylen, tetrachlormethan, naftalen). Snížila se také vnitřní expozice rozpoznaným toxickým látkám, jako je například oxid uhelnatý, oxid siřičitý, oxidu dusíku, olovo a rtuť.

Naopak, došlo k velkému zvýšení expozice látek podezřelých z působení hormonálních poruch, jako je bisfenol-A, nonylfenol a některých esterů ftalátů, z nichž mnohé se nyní nacházejí v krvi a moči obyvatel. Během popisovaného období se také změnila expozice pesticidům uvolňujících se z materiálů, které byly podezřelé, že způsobují zdravotní rizika (např. DDT, chlordan, chlorpyrifos) na expozici sloučeninám, které jsou považovány za relativně bezpečné (pyrethroidy).

Závěry
V důsledku výše uvedených změn, k nimž došlo v časovém rozpětí dvou generací, jsou nyní lidé ve vnitřním prostředí vystaveni chemické expozici, se kterou se nikdy v minulosti nesetkali. Přestože důvody pro vývoj těchto změn jsou zřejmé a pochopitelné, nemůžeme si být jisti, že jejich dopady na lidské zdraví budou zcela bez následků.

Charles J. Weschler, Ph.D.
Autor působí na Univerzitě pro medicínu a zubní lékařství (University of Medicine and Dentistry) v New Jersey v USA.
Foto: Dano Veselský

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media