asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Opatov Park I: Přehlídka moderních technologií

20.06.2011
Automatizované budovy využívající moderní technologie, které pomáhají snižovat provozní náklady a zátěž na životní prostředí, se postupně stávají standardem. Patří mezi ně také administrativní centrum Opatov Park I, které se stalo novým sídlem společnosti Skanska. Na výstavbě komplexu se podílela mimo jiné i společnost Siemens, jejíž technologie umožňují centrálně ovládat systémy vytápění, chlazení, osvětlení i venkovní žaluzie, a snižují tak provozní náklady budovy.
Administrativní centrum Opatov Park I se nachází v blízkosti stejnojmenné stanice metra a bylo vybudováno v rámci první etapy Opatovského bulváru. Budova centra Opatov Park I se skládá ze dvou křídel, mezi nimiž je umístěno prosklené atrium se spojovacími lávkami a recepcí. Budova uživatelům nabízí šest nadzemních a tři podzemní podlaží. V nadzemních podlažích se nacházejí kanceláře uspořádané ve stylu open-space a zasedací místnosti, v podzemních podlažích jsou garážová stání, skladové plochy a technické zázemí budovy. Celková kancelářská plocha objektu je téměř 15 000 m2, zastavěná plocha činí 4 400 m2. V objektu dnes sídlí téměř 700 zaměstnanců společnosti Skanska.

Inteligentní systém řízení
Mozkem automatizovaného řízení budovy je in­teligentní systém Desigo společnosti Siemens, který centrálně řídí systémy vytápění, chlazení a osvětlení. Centrálně řízeno je i stínění – systém automaticky upravuje pozici venkovních žaluzií. Všechny tyto dílčí systémy jsou propojeny s cílem optimalizace vnitřního prostředí budovy a spotřeby energie v závislosti na vnitřních a vnějších podmínkách.Na střeše objektu jsou instalovány dvě meteocentrály, které řídicímu systému dodávají informace o aktuální teplotě vzduchu, světelných podmínkách, směru a intenzitě větru a a srážkách. Získaná data řídicí systém analyzuje a následně upravuje výkon vytápění, respektive chlazení v budově, rozsvěcuje a zhasíná světelné zdroje v objektu nebo mění pozici okenních žaluzií.

Realizace v číslech
fyzických KNX bodů    – 5 500
regulovaných světel    – 750
regulovaných žaluzií    – 420
zón    – 100
fasád pro účely regulace    – 17


Zónová regulace
Systémy osvětlení a vytápění/chlazení jsou řízeny zónovým způsobem, který při zachování tepelného komfortu uživatelů umožňuje významně snížit spotřebu energie. V průběhu dne jsou systémy řízeny podle počasí a obsazenosti pracovišť, od šesté hodiny večer do osmé hodiny ráno pracují systémy v úsporném režimu – pro jejich reaktivaci je nutné použít tlačítka. Aby bylo možné vyhovět individuálním požadavkům na teplotu v kancelářských prostorách, jsou v jednotlivých zónách umístěny jednotky typu fan-coil, které lze ovládat ručními ovladači na stěnách. Individuální požadavky na intenzitu osvětlení na pracovištích řeší přibližně 750 stmívatelných stojacích lamp umístěných nad kancelářskými stoly. Intenzita osvětlení společných prostor jako jsou chodby a lávky se mění podle denní doby a obsazenosti budovy. Samozřejmostí je možnost jiného nastavení koridorových světel při úklidu či pochůzkách ostrahy objektu.

Venkovní žaluzie
Zajímavé řešení představuje i systém přibližně 435 venkovních žaluzií. Jejich pozici řídicí systém vypočítává v závislosti na denní a roční době (tedy s ohledem na postavení Slunce), aktuálních povětrnostních podmínkách (jasno, oblačno, zataženo), venkovní teplotě (eliminace tepelných ztrát) a orientaci konkrétního okna podle světových stran (GPS souřadnice, orientace fasády, tvar budovy). Uživatel může žaluzii vytáhnout či zatáhnout také ručně, pokud je však její poloha z pohledu řídicího systému nevhodná s ohledem na tepelné ztráty budovy, její původní pozice se po 10 minutách automaticky obnoví (dobu individuálního nastavení polohy žaluzií lze prodloužit). Kromě regulace světelných podmínek venkovní žaluzie fungují i jako tepelný štít budovy. Individuální nastavení žaluzií lze provést přímo z počítače zaměstnance, který chce nastavení změnit, a to prostřednictvím jednoduché intranetové aplikace. Do počítačů přitom není nutné instalovat žádný doplňkový software, vše se ovládá přes webovou stránku zobrazenou ve standardním internetovém prohlížeči. Uživatelé navíc nemusejí zadávat žádné přihlašovací údaje, jejich identifikace je vyřešena pomocí přihlášení do operačního systému Windows.

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku a již 120 let je nedílnou součástí českého průmyslu a dodavatelem inovativních technologií. Vytváří 10,5 tisíc pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v roce 2009/2010 obrat 30 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 17 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry. Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který ve finančním roce 2009/2010 dosáhl obratu 76 miliard eur a zaměstnával přibližně 405 000 zaměstnanců po celém světě.


Přenos dat a komunikace
O datovou integraci systémů vytápění, chlazení, osvětlení, žaluzií, klimatizace a požárních klapek se stará řídicí systém Desigo Insight, který obsahuje téměř 10 000 hardwarových datových bodů. Součástí systému jsou i dvě tepelná čerpadla, jejichž činnost rovněž pomáhá snižovat spotřebu energie v budově. Výměna dat je realizována prostřednictvím komunikačních sběrnic BACnet, LON, KNX a DALI. Plně automatizované ovládání všech výše zmiňovaných dílčích systémů mohou pracovníci správy budovy na velíně přepnout do režimu ručního ovládání – například při mytí oken nebo žaluzií.

Systém automatického řízení klíčových technologií pg 111028 umožňuje provozovat budovu z ekonomického hlediska efektivně a současně šetrně vůči životnímu prostředí. Možnosti nastavení některých parametrů na jednotlivých pracovištích přitom pamatuje i na individuální požadavky pracovníků.

Ing. Jakuba Hlubinky, systémového inženýra a Ing. Ivana Menouška, systémového administrátora ve společnosti Siemens, s. r. o., jsme se zeptali na několik doplňujících informací:

Jak je v budově zajištěno větrání a jeho regulace?

Větrání je zajištěno centrálně vzduchotechnickými jednotkami, které upravují přiváděný venkovní vzduch. V místnostech (zónách) je pak vzduch upraven fan-coilovými jednotkami podle individuálních požadavků.

Jak byly definovány jednotlivé zóny? Tradičně podle směrování fasády ke světovým stranám?
Zóny jsou definovány jako malé úseky nezávisle na fasádě, některé jsou uzpůsobeny účelu využití, například u zasedacích místností, kanceláří vedení a podobně.

Na základě dat z meteostanic reguluje systém podle aktuálních hodnot (zpětně), nebo využívá i určitou formu predikce?
Řídicí systém využívá klouzavého průměru. Pro regulaci žaluzií a osvětlení nemá predikce smysl, protože okamžité změny slunečního svitu (mraky, vítr) nelze předvídat. Nicméně v případě potřeby se dá predikce doplnit.

Jak na systém ovládání žaluzií reagují uživatelé – využívají individuální regulaci? Jde o první takový systém v České republice?
Uživatelé individuální regulaci využívají. Je to jediná možnost v této koncepci zvolené investorem. V rámci ČR se o úplnou novinku nejedná, ale způsob provedení a údržba jsou unikátní a přinášejí zlepšení pro uživatele i správce budovy. Z technického hlediska mají jednotliví uživatelé ve firemní doméně Active Directory přiřazeno číslo pracoviště, které spravuje oddělení lidských zdrojů jako položku „Kancelář“ v Outlooku. Ke každému pracovišti se zde přiřadí oprávnění, které okno a lampu je možno ovládat. Při změně, například přeložení či stěhování pracovníka nebo nástupu nového zaměstnance, se údaje i práva k pracovnímu místu automaticky aktualizují. Po spuštění prohlížeče se otevře obrázek se zónou odpovídající konkrétnímu pracovnímu místu (není nutno se přihlašovat) a uživatel může ovládat jen předem definované prvky.

Využili jste při návrhu systému počítačové simulace?
Využívali jsme CAD systémy pro automatické generování některých parametrů pro řízení osvětlení a žaluzií přímo z půdorysů. Zkoušeli jsme i simulaci stínů.

Jaká je historie a uplatnění systému Desigo Insight u nás i ve světě?
Řídicí systém Desigo Insight již společnost Siemens na území České republiky nasadila v celé řadě aplikací. Mezi nejzajímavější reference v ČR patří nová budova Národní technické knihovny v Praze – Dejvicích, kde systém Desigo obsahuje přes 3 600 hardwarových datových bodů a veškeré monitorování i ovládání podřízených technologií je realizováno z jedné řídicí stanice. Z dalších projektů můžeme jmenovat například O2 Arenu či sídlo společnosti Zentiva.

O obchodní úspěšnosti systému Desigo mimo jiné svědčí i fakt, že Siemens nedávno celosvětově zaznamenal prodej miliontého pokojového regulátoru Desigo RXC pro individuální řízení klimatu v místnostech. Tyto regulátory jsou součástí přístrojového vybavení systému Desigo Insight a podle zadaného požadavku zajišťují efektivní využití energie při řízení tepelné pohody v jednotlivých místnostech.
Jaké pozorujete trendy v systémech řízení, konkrétně v aplikacích pro větší kancelářské budovy? Jakou roli hraje například spotřeba energie versus kvalita vnitřního prostředí?

Mezi nejsilnější trendy v současnosti patří větší využívání webových rozhraní, kdy aplikace běží na serveru a klient používá jen webový prohlížeč. Často se setkáváme rovněž s virtualizací počítačů – na jednom fyzickém serveru hostuje více virtuálních strojů.

U problematiky vztahu spotřeby energie a kva­lity prostředí je vždy třeba najít kompromis mezi náklady na energii a kvalitu vnitřního pro­středí. S využitím technických prostředků v po­době moderních systémů měření a regulace lze zabránit zbytečnému plýtvání energie. Například pomocí okenního kontaktu, který informuje o otevřeném okně, lze omezit vytápění/chlazení v příslušném prostoru. Na základě přímého měření kvality vzduchu v prostoru lze přivádět pouze nezbytné množství čerstvého vzduchu, a významně tak omezit energetické nároky budovy. Tohoto postupu se úspěšně využívá v prostorech s velkou koncentrací osob, jako jsou kina, divadla či konferenční sály. U konkrétních projektů dále v otázce spotřeby záleží na záměrech developera. Pokud jsou vstupní investice nižší a do projektu se nasadí jednodušší a levnější regulace, v důsledku to vede k vyšším provozním nákladům pozdějšího uživatele.

Jaké technologie a systémy se budou uplatňovat v budoucnu?

U systémů měření a regulace se bude prosazovat ještě větší autonomie zároveň s větší komunikativností. Na vzestupu jsou bezdrátové přenosy typu bluetooth, wifi, zigbee či konnex. Z obecnějšího hlediska je velkým tématem současnosti a hlavně blízké budoucnosti budování tzv. chytrých sítí (Smart Grids), na jejichž vývoji a zavádění do praxe se společnost Siemens také významně podílí.


Článek připravila Petra Šťávová s využitím podkladů společnosti Siemens, s. r. o.

Foto: Siemens

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.


Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media