asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Energie

Partneři kategorie

Energy Academy v Groningenu ukazuje budoucnost ekologických staveb

Energy Academy v Groningenu ukazuje budoucnost ekologických staveb
08.06.2017
Nová budova Energy Academy v Groningenu je nejekologičtější stavbou mezi vzdělávacími a vědeckými institucemi v Nizozemsku. Díky inteligentnímu ...

Pracovní konference projektu Evropské unie MORE - CONECT

Pracovní konference projektu Evropské unie MORE - CONECT
08.06.2017
V projektu jsou zapojeny RD Rýmařov a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT spolu s dalšími podniky a univerzitami ze šesti zemí ...

Dojde k renesanci elektrického akumulačního vytápění?

Dojde k renesanci elektrického akumulačního vytápění?
26.04.2017
V současné době se neustále zvyšuje podíl elektrické energie vyráběné z obnovitelných zdrojů: výroba elektřiny u těchto zdrojů značně kolísá v ...

Nový způsob rozúčtování ročních nákladů na vytápění a vodu

Nový způsob rozúčtování ročních nákladů na vytápění a vodu
13.04.2017
V následujících týdnech by měl každý nájemník či vlastník bytové jednotky obdržet vyúčtování za teplo, vodu a případně další služby spojené s ...

Možnosti využívání obnovitelných energií v soustavách Centralizovaného zásobování teplem

Možnosti využívání obnovitelných energií v soustavách Centralizovaného zásobování teplem
21.03.2017
Slovensko není bohaté na primární energetické zdroje, dováží téměř 90 % většinou z Ruska. Pro soustavy centralizovaného zásobování teplem (dále ...

Energeticko-ekonomické vyhodnocení systému ATO

Energeticko-ekonomické vyhodnocení systému ATO
10.03.2017
Vyčerpatelnost primárních zdrojů energie a ochrana životního prostředí nás stále více nutí zabývat se možnostmi aplikace obnovitelných zdrojů ...

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT
02.03.2017
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov je interdisciplinární výzkumný projekt Českého vysokého učení technického v Praze zaměřený na ...

Konference EnergyCamp 2017

Konference EnergyCamp 2017
22.02.2017
6. a 7. dubna 2017 se v Popradu uskuteční 5. ročník technologických kempů – dvoudenní konference EnergyCamp 2017. Akci organizují společnosti ...

Biomasa jako zdroj pro výrobu elektrické energie a tepla v bytových domech

Biomasa jako zdroj pro výrobu elektrické energie a tepla v bytových domech
15.11.2016
Hlavním účelem tohoto článku je popis kogenerační jednotky založené na principu organického Rankinova cyklu (dále jen ORC) pro využití v bytových ...

Možnost akumulace energie ve formě tepla a chladu do akumulačních panelů

Možnost akumulace energie ve formě tepla a chladu do akumulačních panelů
10.11.2016
Příspěvek popisuje využití akumulace energie ve formě tepla a chladu pomocí specifického zařízení termálního panelu složeného z PCM (phase-change ...

Další z Jaga Media