Zelené střechy nad Prahou

Zelené střechy nad Prahou

Pokud chce někdo v Česku poznat komplexní přístup k ekologickému bydlení, navíc bytovému, zavítá pravděpodobně do Malešic, konkrétně do domů Ecocity.
Vegetační střechy zlepšují prostředí měst

Vegetační střechy zlepšují prostředí měst

V současné době žije polovina obyvatel naší planety a tři čtvrtiny Evropanů ve městech a městských aglomeracích. Právě jich se bytostně týká měnící se poměr velikosti ploch pokrytých vegetací a ploch zastavěných.
Zelené střechy jako revitalizace města

Zelené střechy jako revitalizace města

Města přicházejí každý rok o množství zelených ploch, o které je obírá zhušťující se výstavba. Nedostatek vegetace nepříznivě ovlivňuje nejen mikroklima, ale i životní podmínky obyvatelstva žijícího v městských aglomeracích. Jedním ze způsobů, jak předejít úbytku zeleně, je navrhování …
Zelené fasády a střechy

Zelené fasády a střechy

Urbanistická struktura větších a plošně rozlehlejších měst, velkoměst a jejich aglomerací překryla strukturu původní krajiny. Vznikla městská krajina, ve které převládají umělé složky, jako je zástavba či infrastruktura často zcela bez vegetace. Zeleň je v životním prostředí nezastupitelná, …
Zelené střechy v Troji

Zelené střechy v Troji

Pryč jsou doby, kdy čeští turisté na svých cestách po západních zemích udiveně obdivovali zatravněné střechy svých zahraničních sousedů. Konstrukční řešení tzv. zelených střech sice pochází ze severní Evropy (Skandinávie, Island), nicméně s nástupem nových …
Zelené střechy mají v novém tisíciletí zelenou

Zelené střechy mají v novém tisíciletí zelenou

Jednou z možností, jak doplňovat stále ubývají zelené plochy, jsou vegetační střechy. K vytvoření takovéto střechy je zapotřebí nejen správný návrh jednotlivých vrstev konstrukce, ale také profesionální technické zhotovení. Pouze tehdy mohou být zelené střechy nejen výrazným …
Střechy s vegetací

Střechy s vegetací

K nejzávažnějším problémům současného industriálního světa patří měnící se poměr velikosti ploch pokrytých vegetací a ploch zastavěných. Jednou z možností, jak přiblížit svůj příbytek co nejvíce přírodě, je zakládání zahrad na terasách a střechách našich …