Základní hráz úložného prostoru, v pozadí elektrárna

Geotechnika a životní prostředí

Při ochraně životního prostředí hraje geotechnika nezastupitelnou roli. Odborné geotechnické posouzení je nedílnou součástí projektových prací, a to jak v rámci návrhu těžby, tak i při následném zahlazování důlní činnosti – revitalizaci a sanaci dotčené …