2 / 10
Obr.Obr. 3 – způsob zpevnění podkladu pomocí speciálních kotev StarTrack Duplex2 – injektované kotvení pomocí kotev Spiral Anksys® Zdroj: Saint-Gobain