3 / 5
Postup výroby je v zásadě shodný s výrobou běžného betonu klíčovou roli ale hraje speciální příměs.