Obr. 14 Principiální uspořádání vrtaných pakrů v rastru