Obr. 12 Uspořádání lepicích pakrů na dělící trhlině