Obr. 7 Omezení využívání prostoru v průmyslovém objektu způsobené trhlinami