Obr. 6 Průběh trhlin z povrchu směrem dovnitř stěny