Obr. 5 Trhliny na ostění tunelu s různými stavy vlhkosti