Obr. 2 Porušená místa a hrubozrnné shluky v místech betonářských záběrů na stěnách tunelu