Obr. 3 Zařízení pro získávání vody ze vzduchu kondenzací nahoře a sorpcí dole