Obr. 2 Základní faktory ovlivňující kvalitu pitné vody v budovách