Konečně se zvyšuje i všeobecné povědomí lidí a zájem o trvale udržitelné hospodaření s pitnou vodou