Tab.1 Parametry implementovaných sálavých systémů v referenční zóně