Obr. 2 Teplota vnitřního vzduchu vytvořeného třemi různými tepelnými systémy.