Tab. 5 Porovnání celkových tepelných ztrát v rozvodech pro teplou vodu