Obr. 5 Anuloid odevzdání tepla v OST administrativní budovy