Všechny ceny jsou doporučene maloobchodni bez ceny za instalaci. Ceny vychazi z ceniku 04/2018. 15% DPH plati pouze v připadě nakupu vyrobků s jejich instalaci. Při samostatnem nakupu vyrobků plati 21% DPH.