Grafické znázornění pohody prostředí s ohledem na vlhkost a teplotu okolního vzduchu. Zdroj: Testo