Obr. 1 Schéma přípravy teplé vody tepelným čerpadlem