Obr. 8 Přestřešení parkoviště – carport FV
Obr. 9 Princip BiFacial FV panelů
Obr. 8 Přestřešení parkoviště – carport FV Obr. 9 Princip BiFacial FV panelů Zdroj: archiv autora