Obr. 3 Podíl FV technologií na instalacích v procentech celku
Obr. 4 Simulace výkonnosti různého rozložení panelů
Obr. 5 Princip chlazení FV panelů
Obr. 3 Podíl FV technologií na instalacích v procentech celku Obr. 4 Simulace výkonnosti různého rozložení panelů Obr. 5 Princip chlazení FV panelů Zdroj: archiv autora