Obr. 1 Pokles ceny FV technologií
Obr. 2 Podíl FV technologií na instalacích
Obr. 1 Pokles ceny FV technologií Obr. 2 Podíl FV technologií na instalacích Zdroj: archiv autora