Výstup z Green Building Studio; a) celková spotřeba energie v objektu rozdělená podle míst spotřeby, b) spotřeba elektrické energie v jednotlivých místech spotřeby
Výstup z Green Building Studio; a) celková spotřeba energie v objektu rozdělená podle míst spotřeby, b) spotřeba elektrické energie v jednotlivých místech spotřeby Zdroj: archiv autorky