Back to the article Výpočet energetické náročnosti budovy s podporou BIM
Zdroj: archiv autorky

Ukázka automatického výpočtu odhadované potřeby energie v Autodesk Insight při úpravě vstupních údajů systémů technických zařízení budov; a) výchozí stav s průměrnou hodnotou nabízených řešení, b) výběr optimálního řešení