Obr. 1 Schéma energetického systému realizovaného v Hamrech u Hlinska