Tab. 3 Ekonomické vyhodnocení technologického řešení 1 Euro 257 Kč