Obr. 6 Změna povětrnostních podmínek a Obr. 7 Změna polohy oblačného systému Předpokládaný směr posunu oblačného systému