5 / 7
Tab. 1 Ekologické ukazatele vybraných chladiv