Jednotlivé konstrukce již v projekční fázi nesou informaci o ceně která je zadávána do modelu.