asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Montáž opláštění střešního okna

21.10.2014

Při návrhu umístění střešního okna je třeba dodržet základní principy: parapet (opláštění pod spodní hranou okna) musí být svislý, nadpraží má být vodorovné. Dodržením těchto principů se zabezpečí proudění vzduchu kolem skel, čímž se odvětrává případná zkondenzovaná vlhkost. Topné těleso umístěné pod okno podpoří proudění vzduchu kolem skel.

Svislý parapet a vodorovné nadpraží zároveň optimálně osvětlí interiér. Střešní okno se nejdříve osadí, až potom se provede opláštění. Střešní okno se do konstrukce střechy montuje v souladu s pokyny výrobce.

Tepelná izolace okolo okna

Zvláštní důraz při opláštění střešního okna je třeba klást na uložení tepelné izolace kolem celého obvodu okna. Napojení parozábrany, případně klimamembrány na rám okna a spojení jednotlivých dílů parozábrany v oblasti okna se realizují speciálními systémovými páskami, které dodává výrobce parozábrany. Tloušťka a typ desky na opláštění musí odpovídat opláštění celého podkroví, zejména v případě požadavku na požární odolnost konstrukce podkroví. Aby bylo možné připojit desku na rám okna, výrobci střešních oken obvykle připravují drážku v rámu. Desku lze do drážky vsadit nasucho. Opláštění šikmých ploch podkroví v okolí okna se musí rozvrhnout tak, aby byly spáry desek od rohu okna vzdáleny minimálně 150 mm.

Ochrana exponovaných hran

Na ochranu exponovaných hran opláštění okolo střešního okna se používají ochranné ALU lišty, které se připevňují nasucho ocelovými sponkami a následně se přetmelí nebo se při tmelení vloží do vrstvy spárovacího tmelu. V nadpraží (případně v parapetu) je vhodné použít ALU lištu s úhlem 135°. Spára mezi rámem okna a ostěním se zaplní akrylátovým tmelem.

01 | Montážní profily CD

01 | Montážní profily CD
Do nosné dřevěné konstrukce (boční strana krokve a kleštiny) se pomocí šroubů FN s plochou hlavou připevní krokevní závěsy CD. Na ně se přes střešní okno pomocí rychlošroubů na dodržení roviny osadí montážní profily CD (v běžném rastru 625 mm).

02 | Označení místa vystřižení

02 | Označení místa vystřižení
Podle drážky určené na boční ostění na rámu střešního okna se pomocí úhelníku a tužky označí místo, kde se má montážní profil CD vystřihnout – a to na obou stranách střešního okna.

03 | Vystřižení profilů CD

03 | Vystřižení profilů CD
Na označeném místě se nůžkami na plech vystřihnou jednotlivé montážní profily CD.

04 | Poloha profilu UD

04 | Poloha profilu UD
Poloha obvodových profilů UD se vyměří pomocí vodováhy podle polohy drážky v nadpraží okna. Místa osazení profilů se vyznačí na obou stranách tužkou.

05 | Připevnění profilu UD

05 | Připevnění profilu UD
Profily UD se na krokve připevní pomocí šroubů do dřeva a akumulátorového šroubováku.

06 | Nasunutí profilu CD

06 | Nasunutí profilu CD
Do připevněných obvodových profilů UD se volně nasune montážní profil CD upravený na požadovanou délku (šířka mezi krokvemi sousedícími s rámem střešního okna).

07 | Nasunutí profilů UD na CD

07 | Nasunutí profilů UD na CD
Následně se na přerušené montážní profily CD nasunou v kolmém směru profily UD. Profily UD se nastřihnou tak, aby se v dalším kroku mohl do jejich konců vložit pomocný profil CD (výměna).

08 | Pomocný profil CD

08 | Pomocný profil CD
Pomocný profil CD (výměna) se vyrovná tak, aby byla jeho spodní hrana v rovině s profily CD, které tvoří nadpraží. Následně se připevní krokvové závěsy na krokve.

09 | Spojení profilů UD a CD

09 | Spojení profilů UD a CD
Nasunuté profily UD se spojí s montážními profily CD – použijí se šrouby do plechu typu LB a akumulátorový šroubovák.

10 | Tepelná izolace

10 | Tepelná izolace
Mezi krokve a montážní profily CD se vloží tepelná izolace na bázi minerální vlny. Pro dosažení požadovaných tepelných vlastností a na přerušení tepelných mostů je třeba, aby se tepelnou izolací vyplnily všechny dutiny okolo celého obvodu střešního okna.

11 | Parozábrana

11 | Parozábrana
Na nosný rošt se pomocí oboustranných lepicích pásek uloží parozábrana. Fólie se v místě spoje fólie – fólie, jakož i na místech, kde se napojuje na přiléhající a prostupující prvky, ukládá s přesahem asi 150 mm. Do drážky v rámu okna se nalepí oboustranná lepicí páska určená k připojení parozábrany na rám okna.

12 | Přelepení styků

12 | Přelepení styků
Parozábrana musí být celistvá. Překrytí okrajů parozábrany, napojení mezi parozábranou a střešními okny, kleštinami a dalšími prostupy se přelepí těsnicí páskou.

13 | Deska na boční ostění

13 | Deska na boční ostění
Následně lze na střešní zkosení připevnit sádrokartonovou desku, a to od středu ke krajům desky nebo od jednoho kraje k druhému (dodržujeme 120- až 150mm odstup upevňovacích prvků). Vyříznutá sádrokartonová deska na boční ostění se vloží do drážky v rámu okna. Deska se do drážky vkládá nasucho.

14 | Upevnění desek

14 | Upevnění desek
Vyřezané sádrokartonové desky zasunuté do drážky v rámu střešního okna se pomocí rychlošroubů a akumulátorového šroubováku připevní do profilů UD.

15 | Opláštění šikmých ploch

15 | Opláštění šikmých ploch
V případě opláštění šikmých ploch v okolí střešního okna je vhodné vyřezat sádrokartonovou desku podle připravené spodní konstrukce. Při řezání již připravené desky je třeba dávat pozor, aby se nepoškodila parozábrana. Spáry sádrokartonových desek musí být umístěny minimálně 150 mm od rohů oken.

16 | Deska v místě nadpraží

16 | Deska v místě nadpraží
Po opláštění šikmé plochy v okolí střešního okna se v místě nadpraží osadí vyříznutá deska, která se do profilů CD připevní rychlošrouby pomocí akumulátorového šroubováku. Spáry mezi deskami se vyplní tmelem pomocí stěrky nebo špachtle a vyhladí se. Zároveň se přetmelí i šrouby a případná poškození desek.

17 | Ochrana hran opláštění

17 | Ochrana hran opláštění
Na ochranu hran opláštění okolo střešního okna se používají ochranné ALU lišty. Ty se připevňují buď nasucho ocelovými sponkami a následně se přetmelí, nebo se vkládají při tmelení do vrstvy spárovacího tmelu. V místě nadpraží (případně parapetu) je vhodné použít ALU lišty s úhlem 135°.

18 | Vyplnění spár tmelem

18 | Vyplnění spár tmelem
Spáry mezi rámem střešního okna a ostěním opláštěným sádrokartonovou deskou se začistí akrylátovým tmelem pomocí ruční aplikační pistole.

Info o materiálu:

 • Univerzální sádrokartonová deska, protipožární, konstrukční, nárazuvzdorná, impregnovaná, s podélnou hranou PRO, s příčně kolmo řezanou hranou, vhodná i v případě dřevostaveb, tloušťka 12,5 mm, 1250 × 2000 mm.

Čo budete potrebovať:

 • Sádrokartonová deska Rigistabil – univerzální sádrokartonová deska (DFRIEH2) 12,5 × 1250 × 2000 mm
 • Obvodový profil UDUD profil Rigips; rozměr 27 × 28 × 27, délka 3000 mm, balení 364 ks
 • Montážní profil CD; CD profil Rigips; rozměr 27 × 60 × 27, délka 3000 nebo 4000 mm, balení 180 ks
 • Spojovací kus pro CD; Spojovací kus pro CD (K01)
 • Připojovací těsnění; Připojovací pěnové těsnění 30 mm
 • Samovrtné šrouby; Samovrtné šrouby Rigips 421/3,5 × 9,5 (4,2 × 13) LB
 • Rychlošrouby Rigips rychlošrouby 212/3,5 × 25 TN
 • Závěs; Závěs CD krokvový zaoblený
 • Šrouby do závěsů; Šroub do závěsů (s plochou hlavou) 4,8 × 35 mm
 • Spárovací tmel; Spárovací tmel Super
 • Tmel na konečnou povrchovou úpravu ProMix Finish; plastové vědro 5, 15 a 25 kg
 • Výztužná páska na spáry desek; Samolepicí páska balík 24 ks, délka 45 m
 • Tepelná izolace na bázi minerální vlny
 • Parozábrana
 • Pásky na parozábranu
 • Ochranná ALU lišta; rozměr 23 × 23 mm, délka 2000, 2500 a 3000 mm
 • Ochranná ALU lišta 135°; rozměr 25 × 25 mm, délka 2500 a 3000 mm
 • Akrylátový tmel; kartuše 310 ml
 • Nářadí; metr; úhelník; nůž s vyměnitelnou čepelí; špachtle; akumulátorový šroubovák; držák na brusnou mřížku; brusná mřížka; prostřihovací nůžky; aplikační pistole; tužka; vodováha;nerezové hladítko

TEXT + FOTO: Rigips

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
František Štván
Dobrý den díky za přehledný návod, nicméně mi není jasná při tomto řešení funkce parozábrany. Při připevňování sádrokartonu v ostění je parozábrana prošpikována mnoha vruty, které pod sádrokartonem mohou různě parozábranu roztrhnout (přitom se jedná o jedno z nejvíce exponovaných míst zateplení). Je nějaké jiné řešení nebo jsou moje obavy zbytečné? Děkuji za odpověď F. Štván
Odpovědět | 10.11.2016, 14:27

Další z Jaga Media