Partneři sekce:
  • Stavmat

Mám starý dům a chci zobytnit podkroví – zateplení

Podkroví

Rozhodnete-li se zobytnit podkroví, pak zásadním technickým problémem je zateplení celého prostoru. Dříve se jako hlavní důvod uváděly tepelné ztráty v zimě, ale neméně důležité je vyřešit nadbytečné tepelné zisky v létě.

Střecha je od sluníčka získává z první ruky a její subtilní konstrukce je jen chatrnou překážkou vstupu tepla až do podkroví. Nedostatečně zateplené konstrukce se proto stávají příčinou přehřívání podstřeší, které může dosáhnout takové intenzity, že je pobyt pod střechou téměř nemožný. Problém sice lze sanovat použitím klimatizace, ale jednak se to odrazí na vaší peněžence, a také to neprospěje ochraně globálního klimatu. Je proto lepší střechu kvalitně zateplit.

Původní zateplení střechy

Dříve bývalo nejběžnější vkládat tepelnou izolaci mezi krokve. Mezi ně se vmáčkla izolace z kamenné vlny nebo skelných vláken. Z dnešního hlediska už toto řešení nestačí. Dřevěné prvky vedou teplo a vytvářejí nežádoucí tepelné mosty a tepelné ztráty. Navíc mají krokve málokdy dostatečnou výšku, odpovídající větším tloušťkám dnešních izolací.

Proto bývá nutné původní izolaci doplnit další vrstvou, a to buď pod krokvemi nebo nad krokvemi. Každá z variant má své pro a proti.

Zateplení pod krokvemi

Doteplením pod krokvemi se vyhnete zásahu do střešní krytiny. Pokud to není nutné z jiných důvodů (např. výměna krytiny nebo doplnění parozábrany), pak je varianta doteplení pod krokvemi tou pravou. Počítejte ale s tím, že zmenší obytný prostor. Pokud se přesto pro tuto cestu rozhodnete, můžete buď opět sáhnou po minerální vatě a vložit ji do pomocného roštu pod krokvemi, nebo použít desky PIR. Výhodou tohoto materiálu je jeho vysoký tepelný odpor, takže při stejné účinnosti stačí menší tloušťky.

Zateplení stříkanou PUR pěnou
Zateplení stříkanou PUR pěnou |

Zateplení nad krokvemi

Desky ze stejného materiálu PIR se používají také pro dnes nejčastější variantu zateplení – nadkrokevní. Jeho benefitem vytvoření jednolité plochy zateplení nad krovem bez tepelných mostů. Nic není limitováno tloušťkou tepelné izolace a půdní prostor zůstává nezměněn. Dokonce je možno ponechat přiznaný krov, což podkroví dodává na atraktivitě. Na druhé straně se tím zvedne hřeben a celý profil původní střechy, s čímž nemusí souhlasit stavební úřad. Z estetického hlediska změněné proporce stavby nemusejí vyhovovat ani vám.

Na správné skladbě zateplení záleží

Ať už desky PIR použijete v jakékoliv aplikaci, nezapomeňte, že se mezi sebou zásadně liší, a to doplňkovými vrstvami. Jejich skladba rozhoduje o tom, zda se jedná o izolaci difúzně otevřenou nebo uzavřenou, a tím limituje jejich použití. Pro správné fungování střechy je totiž nezbytná správná kombinace materiálů. Jen tak nebude některá z vrstev bránit provětrávání a vytvářet riziko vzniku kondenzace.

Všechny použité materiály by měly mít obdobné vlastnosti, aby vodní páry volně procházely celou skladbou a střecha jako celek fungovala za všech klimatických podmínek. Složitý problém návrhu správné skladby proto raději svěřte do rukou odborníkovi, který se v široké nabídce izolací dobře orientuje. Rozhodně nikdy nekombinujte materiály podle toho, jak výhodná je cena nebo co je právě k mání!

Kondenzace ve střešním souvrství se časem objeví v interiéru
Kondenzace ve střešním souvrství se časem objeví v interiéru |

Komplexní rekonstrukce střešního pláště

Jestliže nestačilo doteplit původní střechu, ale je z nějakého důvodu nutné vyměnit celý střešní plášť, pak máte možností zateplení ještě více. Kromě již zmiňovaných materiálů a systémů lze použít komponenty z extrudovaného polystyrenu, dřevovláknité izolace, dřevocementové izolace nebo rovnou přírodní materiály, jako ovčí vlna, konopí nebo korek.

Zatékání v podkroví příčinu odhalila termovize
Zatékání v podkroví příčinu odhalila termovize |

Nepřehlédněte: Inspirativní řešení! Rodinný dům krytý zeminou

Pro staré krovy jsou výhodným řešením i foukané a stříkané izolace, které se snadno aplikují do obtížně přístupných a členitých míst. Na pohled snadná technologie ale vyžaduje opravdové zkušenosti, aby se izolační materiál dostal opravdu do každé škvíry. Proto v tomto případě víc než kdy jindy prověřte schopnosti zvolené realizační firmy.

Jen kvalitní a opravdu správně zabudovaný materiál zajistí, že si užijete pobytu v rekonstruovaném podkroví bez obav z časované bomby – skryté kondenzace ve střešních vrstvách, která je zárodkem značných budoucích problémů.

Alena Georgiadisová
Foto: archiv autora

Komentáře